حج/72 :: عروة الوثقی

عروة الوثقی

عروة الوثقی

کس نیست در این شهر امـــــــــان داشته باشد
یک تبــــــــــغ نمانده که امــــــــــان داشته باشد
از چشـــــــــم تنی چنـد من افتاده ام امـــــــــــا
این عشـــــــق محـال است زیـــــان داشته باشد

و إذا تُتلی علیهم ءایاتنا بیّنات تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر

یکادونَ یَسطونَ بالّذین یتلونَ علیهم ءایاتنا...


و چون آیات ما که دلایل روشن ( توحید و معارف ) است بر آنها تلاوت شود ، در چهره کسانی که کفر ورزیده اند ردّ و انکار را مشاهده می کنی ، نزدیک است به سوی کسانی که آیات ما را بر آنها می خوانند حمله برند ( و بر سر آنها بکوبند ، )...

وقتی برایشان قران تلاوت می کنی...

با خیزران...بماند بقیه اش