سخنان امیرالمومنین(ع)به بعضی از شیعیان :: عروة الوثقی

عروة الوثقی

عروة الوثقی

کس نیست در این شهر امـــــــــان داشته باشد
یک تبــــــــــغ نمانده که امــــــــــان داشته باشد
از چشـــــــــم تنی چنـد من افتاده ام امـــــــــــا
این عشـــــــق محـال است زیـــــان داشته باشد


   

      شبی حضرت امیرالمومنین(ع)از مسجد بیرون می رفت و فضا به واسطه ماهتاب روشن بود.جماعتی پشت سر ان حضرت همراهش می امدند به انها نگریست و فرمود:شما کیستید؟گفتند ما شیعه تو هستیم,حضرت نظری به صورتهایشان انداخت و فرمود پس چرا در شما نشانه شیعه نمی بینم؟گفتند یا امیرالمومنین!علامت شیعه چیست؟فرمود:

از زیادتی بیداری شب زرد رویانند,چشمانشان ضعیف شده و اب از انها خارج می گردد(بواسطه زیادی گریه),بواسطه ایستادن به عباذت پشت ایشان خمیده شده شکمهایشان به واسطه روزه به عقب چسبیده,از زیادتی دعا لبهای انها خشکیده.


منبع:بحار الانوار نقل از امالی شیخ طوسی و ارشاد شیخ مفید