عجل وفاتیـــــ زودتر... :: عروة الوثقی

عروة الوثقی

عروة الوثقی

کس نیست در این شهر امـــــــــان داشته باشد
یک تبــــــــــغ نمانده که امــــــــــان داشته باشد
از چشـــــــــم تنی چنـد من افتاده ام امـــــــــــا
این عشـــــــق محـال است زیـــــان داشته باشد

حالا که اللـــــــــــــــــــــهم ارزقنا کربـــــلایم اجابت نمی شود!
پس عجل وفاتیــــــــــــــ زودتر...