کربلایی مجتبی رمضانی :: عروة الوثقی

عروة الوثقی

عروة الوثقی

کس نیست در این شهر امـــــــــان داشته باشد
یک تبــــــــــغ نمانده که امــــــــــان داشته باشد
از چشـــــــــم تنی چنـد من افتاده ام امـــــــــــا
این عشـــــــق محـال است زیـــــان داشته باشد


...تجربه به من نشان داده جز خدا و اهل بیت(ع) و انسانهای خدائی هیچ کس حامی انسان نیست...