حسینیه :: عروة الوثقی

عروة الوثقی

عروة الوثقی

کس نیست در این شهر امـــــــــان داشته باشد
یک تبــــــــــغ نمانده که امــــــــــان داشته باشد
از چشـــــــــم تنی چنـد من افتاده ام امـــــــــــا
این عشـــــــق محـال است زیـــــان داشته باشد

خدای تبارک و تعالی مسجد رو که بنا کرد احکامی برا مسجد گذاشت

یهودی نمی تونه مسجد بیاد,مسیحی نمی تونه مسجد بیاد,زرتشت نمی تونه مسجد بیاد,بودا نمی تونه مسجد بیاد,کسی که مست و لایعقله مسجد نمی تونه بیاد...

برای همین خدا فرمود:حسین جان یه حسینیه بزن که هم یهودی بتونه بیاد...هم مسیحی بیاد...هم زرتشت بیاد...هم بودا بیاد هم مست و لات بیاد

حسینیه بزن هرکی خواست بیاد...

فرق حسینیه با مسجد اینه.حسینیه همه می تونن بیان.

حسینیه , خواهرا و برادرا مثل قرآنه,قرآن مطهره ...

شما نام ابو لهب رو روی کاغذ بنویس له کن بنداز تو خیابون بنداز تو آشغالا هیشکی کارت نداره ...

اما به نام ابولهب تو قرآن بدون وضو دست بزنی حروم انجام دادی!چون جزء قرآنه ...هیأت اینجوریه...

ابلیس دشمن خداست اما نامش تو قرآن اومده بدون وضو به نام ابلیس,شیطان, نمی تونی دست بزنی...

سگ ذاتش نجاسته,نجسه اما به نام سگ تو قرآن نمی تونی بدون وضو دست بزنی...

حسینیه هم اینجوره هرکی بیاد تو حسینیه پاک میشه جنسش عوض میشه اصالتش تحقق پیدا می کنه...